Druhá část zprávy ze zasedání ZM v pondělí 12. listopadu

Během rozpravy v bodě “Vystoupení občanů” vystoupil ing. Daniel Mareš, který připomněl předvolební slib několika neratovických volebních uskupení ohledně přesunutí projektu přístaviště do lokality pod jezem.

Náš zastupitel za NeraHnutí Rostislav Vebr následně navrhl usnesení v tomto znění: „Zastupitelstvo pověřuje starostu města zahájením jednání o možných alternativách umístění přístaviště oproti doposud plánované lokaci na louce v ulici Palackého.“

Po kratším dohadování (zejména kvůli velkému nesouhlasu zastupitelů strany bývalé starostky – “Neratovice jinak”) bylo nejprve přistoupeno k hlasování o zařazení nového bodu do programu. To se podařilo až na třetí pokus, mimo jiné i pro poruchu hlasovacího zařízení. Následovalo napínavé hlasování o navrženém usnesení, které bylo nakonec přijato třinácti zastupiteli! Děkujeme všem, kteří pro náš návrh hlasovali!

Nejedná se zatím o okamžité zamítnutí výstavby přístaviště na louce v Lobkovicích. Přesto fakt, že se budou hledat alternativní možnosti, považujeme za významný úspěch.

(Jen pro doplnění: Kontroverzní projekt přístaviště na louce podél ulice Palackého v Lobkovicích je momentálně zastaven, jelikož bylo soudně zrušeno stavební povolení.)

V bloku “Vystoupení občanů” dále promluvil pan Holoubek, který apeloval na zastupitele, aby pomohli do města přivést novou výrobu či služby, přivést či založit nové podniky, které by nabídly nová pracovní místa, aby se Neratovice nestaly jen “nocležnou” Prahy. Bylo konstatováno, že největší problém bude s umístěním případných nových firem, protože v blízkém okolí města zbývá jen několik málo zastavitelných ploch a bude hodně náročné shodnout se na jejich využití.

V samotném závěru ustavujícího zasedání zastupitelstva města v bodu “Interpelace” následovaly obvyklé dotazy, většinou z oblasti údržby zeleně a čistoty města.

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města Neratovice proběhne ve středu 12. prosince navečer – hodina začátku bude upřesněna týden předem. Byli bychom moc rádi, kdyby obyvatelé města využívali v daleko větší míře možnosti osobní účasti na jednání zastupitelstva. Do budoucna budeme usilovat o zavedení přímého přenosu a možnost online zhlédnutí audiovizuálního záznamu z těchto veřejných zasedání.