GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas NeraHnutí (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

Jméno a příjmení, zaměstnání, email.

 1. Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílání různých sdělení –  pozvánky na akce, informace o NeraHnutí, žádosti o spolupráci a podporu. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu. Váš email nebude nikde uveřejněn.
 2. Vaše jméno, příjmení a povolání je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem:
  1. zveřejnění na webových stránkách NeraHnutí v sekci kdo nás podporuje
  2. zveřejnění v seznamu podporovatelů ve volebních novinách (bez povolání)
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: gdpr@nerahnuti.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze osobou pověřenou a pouze v rámci NeraHnutí.
 5. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět
  2. požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  3. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  6. na přenositelnost údajů
  7. v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Neratovicích dne 1.8.2018

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Provozovatelem těchto stránek je NeraHnutí, se sídlem v Neratovicích (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává níže vypsané osobní údaje.

Zpracování osobních údajů při běžném procházení stránek je prováděno Správcem.

Komentáře

Nejsou povoleny.

Média

Obrázkům a fotografiím jsou odebrána veškerá metadata, která by mohla narušit soukromí autora.

Kontaktní formuláře

Daný subjekt (viz výše) bude v případě odeslání kontaktního formuláře zpracovávat Vaši emailovou adresu, jméno a povolání zadané Vámi do formuláře.

1. Emailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz. V případě, že se chce autor stát podporovatelem, také pro účely zasílání aktuálních informací. Pokud se chce autor stát podporovatelem NeraHnutí a udělí souhlas s uveřejněním svého jména a povolání jako podporovatele, bude jeho jméno a povolání uveřejněno po souhlasu i na webových stránkách a případně i na propagačních tiskovinách.

2. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo ústním požadavkem. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vaší e-mailové adresy a všech zveřejněných informací na webových stránkách.

Cookies

V současnosti cookies web neukládá, registrace uživatelů není možná.

S kým sdílíme Vaše údaje

Údaje slouží pouze pro potřeby NeraHnutí, nejsou poskytovány dalším osobám ani subjektům. V případě propagačních materiálů, tiskovin či uvedení na webu je vše provedeno se souhlasem dotyčného, který může kdykoli svůj souhlas stáhnout.

Jaká máte práva?

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.