Kandidátka

Principy naší kandidátky
  • sdružujeme kandidáty a dobrovolníky, kteří usilují o zásadní změnu ve fungování města, chtějí Neratovice moderní, sociálně a ekologicky ohleduplné, ekonomicky efektivní a se stejným přístupem ke každému občanu a občance města bez rozdílu
  • mezi námi jsou noví nezávislí kandidáti i nynější opoziční zastupitelé
  • nejsme zavázáni žádným podnikatelským skupinám, tudíž můžeme skutečně hájit zájmy občanů města
  • financování naší kampaně je založeno na příspěvcích občanů – každý jednotlivec může naši kampaň podpořit částkou do 1 000 Kč, spolky a politické strany, které nás podpoří, do 5 000 Kč – číslo účtu: 225797348/0600)
  • naše kampaň bude založena na podporovatelích, kteří sdílejí naši vizi pro město, ne na velkých penězích a profesionální propagandě PR agentur
Představujeme vám naše kandidáty do komunálních voleb 
1. Bc. Pavel Šanda 1. Bc. Pavel Šanda
45 let – radiační fyzik, soukromý učitel – Neratovice – bez politické příslušnosti
2. Mgr. Alena Prošková 2. Mgr. Alena Prošková
51 let – vysokoškolský pedagog – Neratovice – bez politické příslušnosti
3. Jaroslava Soukupová 3. Jaroslava Soukupová
68 let – administrativní pracovnice – Neratovice – Česká strana sociálně demokratická
4. RNDr. Jiří Sloup 4. RNDr. Jiří Sloup
62 let – informatik, sportovní manažer – Neratovice – bez politické příslušnosti
5. Jozef Hornák 5. Jozef Hornák
66 let – provozní chemik – Neratovice – bez politické příslušnosti
6. Mgr. Marcela Brodilová 6. Mgr. Marcela Brodilová
64 let – vrchní ministerský rada, MPSV – Neratovice – bez politické příslušnosti
7. MUDr. Ivana Kelinová 7. MUDr. Ivana Kelinová
43 let – lékařka – Neratovice – bez politické příslušnosti
8. Rostislav Vebr 8. Rostislav Vebr
52 let – strojvedoucí–instruktor, chovatel koní – Lobkovice – bez politické příslušnosti
9. Mgr. Zlata Vildová 9. Mgr. Zlata Vildová
36 let – personalistka – Neratovice – bez politické příslušnosti
10. Emil Dusbaba 10. Emil Dusbaba
73 let – předseda ZO Čes. zahrádkářského svazu – Neratovice – Česká strana sociálně demokratická
11. Ing. Lenka Šipošová 11. Ing. Lenka Šipošová
34 let – realitní makléřka – Neratovice – bez politické příslušnosti
12. Václav Michalec 12. Václav Michalec
29 let – OSVČ v oboru propagace a grafiky– Neratovice – Česká pirátská strana
13. Mgr. Eva Sloupová 13. Mgr. Eva Sloupová
62 let – středoškolský pedagog – Neratovice – bez politické příslušnosti
14. Ing. Jan Horník 14. Ing. Jan Horník
30 let – specialista průmyslového řízení – Neratovice – bez politické příslušnosti
15. Jarmila Trhoňová 15. Jarmila Trhoňová
44 let – porodní asistentka – Neratovice – bez politické příslušnosti
16. Jaroslav Netušil 16. Jaroslav Netušil
44 let – hudební skladatel – Neratovice – bez politické příslušnosti
17. doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc. 17. doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D. DSc.
43 let – vědecký pracovník–matematický fyzik – Neratovice – bez politické příslušnosti
18. Mgr. Markéta Trejbalová 18. Mgr. Markéta Trejbalová
43 let – sociální pracovnice Domu Kněžny Emmy, muzikoterapeutka – Neratovice – bez politické příslušnosti
19. Ing. Vladimír Zima 19. Ing. Vladimír Zima
58 let – prodejce zemědělských strojů – Neratovice – bez politické příslušnosti
20. Karla Rajnyšová 20. Karla Rajnyšová
66 let – vedoucí Rehabilitace Neratovice – Neratovice – bez politické příslušnosti
21. Lucie Kostková 21. Lucie Kostková
43 let – Živnostník – obchod Zdravá výživa – Neratovice – bez politické příslušnosti

Náhradníci:

21. Jakub Hrstka 21. Jakub Hrstka
28 let – obsluha čerpací stanice – Neratovice – bez politické příslušnosti
21. Tomáš Jánský 21. Tomáš Jánský
47 let – pracovník ČOV – Neratovice – Česká strana sociálně demokratická