Povolební shromáždění na Kojetické (čtvrtek 18. října)

První povolební shromáždění jsme svolali na čtvrtek 18. října před polikliniku na Kojetické.
NeraHnutí se stalo absolutním vítězem komunálních voleb v Neratovicích a získalo osm z jednadvaceti mandátů do zastupitelstva města.
Chtěli jsme tedy seznámit naše voliče a neratovickou veřejnost s našimi zvolenými zastupiteli, se stávajícími výsledky povolebních vyjednávání a s tím, že trváme na prosazování našeho volebního programu.
Členkami a členy Zastupitelstva města Neratovice se za NeraHnutí stali:
Pavel Šanda, Alena Prošková, Jaroslava Soukupová, Jiří Sloup, Jozef Hornák, Marcela Brodilová, Ivana Kelinová, Rostislav Vebr, náhradnicí je Zlata Vildová.

V úvodu setkání Pavel Šanda a Alena Prošková poděkovali všem voličům za velkou důvěru a podporu. Neratovičtí občané dali jasně najevo, že si nepřejí pokračování politiky koalice Neratovice jinak a ODS, že nesouhlasí se záměrem výstavby obchodního centra Na Výsluní a megalomanského přístaviště na krásné louce v Lobkovicích či s rušením zahrádkářských kolonií a trendem redukování městské zeleně.

Všichni zvolení zastupitelé za NeraHnutí se stručně představili a vysvětlili, proč se rozhodli kandidovat a čím konkrétně chtějí svému městu v novém volebním období pomáhat.

V další části jsme přítomné občany seznámili se stavem dosavadního povolebního vyjednávání. Vysvětlili jsme, proč jsme nemohli přistoupit na nabídku „velké koalice“ NeraHnutí s Neratovice jinak a ODS (s menšinou v radě města a starostou ing. Hrodkem z ODS). Největší programovou shodu jsme při vzájemném vyjednávání konstatovali s uskupením Společně pro Neratovice se dvěma mandáty, jimž jsme nabídli pozici místostarosty a dvě místa v radě města.

Na závěr našeho improvizovaného shromáždění jsme pozvali obyvatele Neratovic na ustavující zasedání nového zastupitelstva. Slíbili jsme, že budeme dělat maximum pro příznivější budoucnost Neratovic, abychom tu bydleli opravdu rádi a aby Nera byly příjemným místem k životu i pro další generace.
Přítomné občany jsme poprosili o nové podněty, návrhy a nápady, a hlavně o co největší otevřenost ve vzájemné komunikaci.
V neformálních skupinkách jsme debatovali ještě dlouho po ukončení akce a po vypnutí kamery, která celý průběh setkání snímala.
Záznam z našeho shromáždění si můžete přehrát zde.
Děkujeme za pokračující podporu.