Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 27. 3. 2019

Milí přátelé,

zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva – ve středu 27. března v 17 hodin v horním sále SD.

Na programu např. schvalování dotací města na sportovní, kulturní a vzdělávací účely na rok 2019 (podáno 59 žádostí, bude uděleno 2.530.000 Kč), rozpočtové úpravy, vyhláška o nočním klidu (a výjimkách pro rok 2019), prodeje okrajových částí pozemků zeleně vlastníkům přilehlých atriových rodinných domů, zprávy o projektech sociálních služeb, smlouvy o úpravách přechodů pro chodce atd., viz následující odkaz.

Program a materiály pro občany na http://neratovice.cz

Přijďte kdykoli, klidně i jen na chviličku.

Připomínáme: Nejzajímavější bývá blok „Vystoupení občanů“, kterého se můžete přijít zúčastnit i aktivně. Pokud chcete zastupitelům cokoli veřejně sdělit (na mikrofon kvůli pořízení záznamu), je potřeba se před zahájením zasedání u vstupu do sálu zapsat, případně Vás může zapsat někdo jiný. Vystoupení občanů přichází na řadu zhruba půl hodiny po začátku zasedání. Délka promluvy každého občana v tomto bloku je omezena na 5 minut.

Zajímavé jsou také interpelace zastupitelů a závěrečná diskuse na konci celého programu.

Těšíme se na viděnou!

Krásné jaro všem

přeje

NeraHnutí