Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Neratovice 13. února 2019

Milí přátelé,
zveme Vás na další veřejné zasedání Zastupitelstva města Neratovice, které se bude konat ve středu 13. února 2019 od 17 hodin v horním sále Společenského domu.

Program zasedání ZM zde:
Program zasedání na www.neratovice.cz .

Na tomto odkazu si můžete stáhnout materiály k jednotlivým bodům programu:
Materiály k zasedání na www.neratovice.cz .

Tradičně nejzajímavější bývá blok „Vystoupení občanů“, kterého se můžete přijít zúčastnit i aktivně.

Pokud chcete zastupitelům cokoli veřejně sdělit (na mikrofon kvůli
pořízení záznamu), je potřeba se před zahájením zasedání u vstupu do sálu zapsat, případně Vás může zapsat někdo jiný. Vystoupení občanů přichází na řadu zhruba půl hodiny po začátku zasedání, často i později. Délka vystoupení každého občana v tomto bloku je omezena na 5 minut.

Zajímavé jsou také interpelace zastupitelů a závěrečná diskuse na konci celého programu.

Dorazit můžete kdykoli během jednání a zdržet se jakkoli dlouho – podle Vašich časových možností a zájmu.

Zasedání jsou veřejná – všichni jsou zváni.

Těšíme se na Vaše náměty, názory a návrhy!

Co nejspokojenější únorové dny

Vám všem přejí
zastupitelé a příznivci NeraHnutí