Program

CO NÁM VADÍ?
 • masivní rozprodej městského majetku (přes čtvrt miliardy jen za aktuální volební období)
 • nekoncepční plánování – zastaralá, nedotažená a nekvalitní řešení
 • úbytek klidových zón a zeleně
 • upřednostňování zájmů developerů před zájmy občanů Neratovic (např. prosazování výstavby kontroverzního prodejního centra na poli za sídlištěm)
 • neochota zmenšit nebo přesunout projekt přístaviště na přijatelnější lokalitu pod jezem
 • zanedbávání okrajových částí (Lobkovic, Mlékojed, Byškovic, Korycan a Horňátek) i sídliště
 • neochota vedení města vést s občany rovnocenný dialog
CO CHCEME REALIZOVAT
 • umožnit občanům spolupodílet se na rozhodování o části investic města (tzv. participativní rozpočet)
 • rychlé přímé spoje ROPID do Prahy a na Mělník
 • řešit nedostatek parkovacích míst – koncepčnost, parkovací domy, automatické parkovací systémy, výhledově mobilní aplikace o dostupnosti parkovacích míst
 • udržet objekt nemocnice ve vlastnictví města; zajistit zubní pohotovost v Neratovicích či blízkém okolí
 • investovat do kvality života – do klidových zón a zeleně
 • zachovat zahrádkářské kolonie, založit komunitní zahradu a podporovat rozšíření sousedských předzahrádek u bytových domů
 • podpora třídění odpadu – s výhledem na zrušení poplatků za svoz
 • městská bytová výstavba, zejména tzv. startovací a bezbariérové byty
 • zřídit pozici městského architekta – urbanisty
 • přívoz mezi Lobkovicemi a Mlékojedy, koncepce bezpečných cyklotras po městě
 • možnost umístění dítěte předškolkového věku do tzv. dětské skupiny (zřízené městem ve spolupráci se zaměstnavateli), podpora vzniku nových kroužků a kurzů na ZŠ a SŠ, dobré mezigenerační a sousedské vazby, zapojení seniorů
 • podpora rekreačního sportování dětí i dospělých, sportovně-rekreační zóna v areálu městského koupaliště (např. beach volejbal) i na sídlišti
 • Městská policie aktivnější v pochůzkové činnosti, komunikaci s občany a prevenci přestupků
KDE NA TO VEZMEME?
 • většina investic je návratná, v dlouhodobém horizontu přinesou městu zisk
 • využití chátrajících objektů města (např. bývalé spolanské polikliniky) pro nerušivé provozy moderních technologií – daňové příjmy městu
 • profesionální výběrová řízení – nižší cena, vyšší výstupní kvalita
 • efektivní čerpání dotací – např. na bytovou výstavbu
 • řešení “smart city/ chytré město” – významné provozní úspory díky novým technologiím
 • městské podnikání – zdroj příjmů i pokrytí chybějících služeb
 • u vhodných městských projektů spolufinancování soukromými osobami a/nebo firmami