Zpráva z veřejného zasedání zastupitelstva města 13. února 2019

Odkaz na audio záznam a přepis celého jednání bude do týdne od zasedání k dispozici zde:
Audio záznam zasedání ZM 13. 2. 2019 .

Zatím jen několik zásadních informací:
Starosta ing. Kroužecký na dotaz Mgr. Spěváčkové informoval o schůzce vedení města s teplickým podnikatelem J. Třešňákem, který stále touží po výstavbě velkého hypermarketu v našem městě. Protože byla změna č. 3 ÚP Nejvyšším správním soudem zrušena, momentálně nemůže stavět na svém pozemku za Výsluním a Kojetickou. Pan starosta developerovi nabídnul náhradní lokalitu u mělnické silnice v Byškovicích. Jaroslav Třešňák se zatím nevyjádřil, v blízké době proběhne další schůzka.

Starosta ing. Kroužecký, místostarosta Lenc a neuvolněná místostarostka Mgr. Mrzílková si rozdělili oblasti činnosti, za které budou zodpovídat. Podrobný rozpis bude v zápisu ze zasedání, viz odkaz výše.

Zástupci lékařů (MUDr. Dupal, MUDr. Drahorádová, MUDr. Dindoš, MUDr. Březinová, MUDr. Marešová a další) a oddělení rehabilitace (vedené pí Karlou Rajnyšovou) přišli vyjádřit velké zklamání nad postupem vedení města v souvislosti s prodejem budovy městské polikliniky Kojetická 1021.
Komunikace bývalého vedení města se zdravotníky byla velmi neprofesionální, s RHB nulová, s většinou lékařů naprosto nedostatečná (cedulky bez jakýchkoli formálních náležitostí – bez úřední hlavičky, bez podpisů a titulů starostky a místostarostky, bez datumu a místa, bez razítka).
Obyvatelům domu Kojetická 1021 vedení města vloni, před prodejem zanedbané a zadlužené budovy, doporučilo, aby po odkupu bytů nově vzniklé družstvo razantně NAVÝŠILO nájmy za nebytové prostory všem nájemcům, t. j. zdravotníkům městské polikliniky. Nedávno ti samí lidé ve vedení města pokrytecky doporučili lékářům, aby vyjednávali s novým družstvem o SNÍŽENÍ požadované úrovně nájmů.

Odprodej prostor polikliniky byl neuvážený, protože může způsobit roztříštění zdravotní péče ve městě a odchod lékařů z objektu 1021 či z Neratovic vůbec.
Sedminásobné navýšení nájmů za nebytové prostory v léta neudržované budově je pro zdravotníky neakceptovatelné, pro oddělení rehabilitace přímo likvidační.

NeraHnutí v této souvislosti iniciovalo jednání mezi vedoucí RHB, paní Karlou Rajnyšovou, a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, Bc. Evou Jelínkovou, DiS, ohledně podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města – na překlenovací období, než bude v Neratovicích postavena nová budova městské polikliniky.

Vlastní program zasedání se týkal zejména rozpočtových úprav, prodeje částí pozemků a smluv o poskytování dotací.

V závěrečné diskusi navrhla Mgr. Spěváčková, aby zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání o poliklinice. Debata byla poměrně roztříštěná, tento návrh v ní téměř zapadl. NeraHnutí nastylizovalo konkrétní návrh usnesení a dalo o něm hlasovat:
“Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje starostu města ing. Romana Kroužeckého k zahájení jednání s nájemci nebytových prostor objektu Kojetická 1021 a Bytovým družstvem Kojetická 1021 za účelem stabilizace zdravotní péče v Neratovicích.”
Toto usnesení bylo schváleno převahou 15 hlasů. Malé, ale důležité vítězství.

Mezi dalšími body programu bylo například i hlasování o návrhu platu neuvolněné místostarostky Mgr. Mrzílkové, který 11 přítomných členů vládnoucí koalice jednomyslně schválilo. NeraHnutí se v tomto bodu zdrželo hlasování.

Podrobné informace z celého jednání budou do týdne od konání zasedání na výše uvedeném odkazu stránek města.

Příští veřejné zasedání ZM bude ve středu 27. března. Všichni jste opět zváni!